Cấu trúc buổi học

 • 25 buổi học
 • 5 buổi luyện đề

Khóa học TOEIC BLOSSOM được thiết kế dành cho đối tượng học viên ở trình độ trung cấp, học sát 7 parts trong đề thi thật TOEIC (format mới) để có thể đi thi TOEIC ngay sau đó.

Mức điểm mục tiêu đầu ra cam kết của khóa học này là tối thiểu 500+ sau 30 buổi (25 buổi học + 5 buổi chữa đề thi thật).

Nội dung khóa học

 • Các chủ đề ngữ pháp chọn lọc dùng để phân tích câu

 • Kỹ năng nghe
 • Kỹ năng đọc

 • buổi chữa đề thi thật

1.Các chủ đề ngữ pháp chọn lọc dùng để phân tích câu

Các bạn sẽ được hệ thống hoá đơn vị kiến thức ngữ pháp nâng cao:

 • Các loại mệnh đề: Mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ & mệnh đề trạng từ
 • So sánh: so sánh bằng, hơn, hơn nhất; so sánh đặc biệt; cách nói số lượng và số lần trong so sánh
 • Liên từ
 • Câu điều kiện: các loại câu điều kiện & đảo ngữ câu điều kiện
 • Trực tiếp & gián tiếp
 • Thể giả định
 • Cấu trúc song song
 • Đảo ngữ

2.Kỹ năng nghe

Các bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng nghe bằng việc luyện đề nghe và học chuyên sâu Part 1,2,3 & 4 trên lớp:

 • Kỹ năng nghe part 1: cách xử lý các dạng bức tranh trong part 1, mẹo làm bài và cách loại trừ các phương án sai.

 

 • Kỹ năng nghe part 2: cách nhận biết các dạng câu hỏi & xác định được câu phản xạ trực tiếp/gián tiếp
 • Kỹ năng nghe part 3: Học cách nghe key words khi có 2 hay nhiều người trao đổi với nhau và trong nhiều bối cảnh khác nhau. Làm quen với dạng bài có kèm biểu đồ
 • Kỹ năng nghe part 4: phân tích từng loại chủ đề nghe khi có một người độc thoại. Luyện dạng bài nghe có kèm biểu đồ

3.Kỹ năng đọc

Các bạn sẽ được liên tục luyện đề đọc & học chuyên sâu Part 5,6 & 7 trên lớp:

 • Kỹ năng đọc part 5+6: nhận biết câu hói liên quan đến chủ đề ngữ pháp nào; cách loại trừ phương án sai mà không cần dịch câu.

Luyện tập chuyên sâu về cách điền câu vào đoạn văn Part 6 (xuất hiện nhiều trong format đề thi mới)

 • Kỹ năng đọc part 7: kỹ năng scanning & skimming và quản lý thời gian.Tập trung xử lí các đoạn kép trong bài đọc.

4. +5 buổi chữa đề thi thật

 • 5 buổi học cuối cùng, các bạn sẽ làm 5 đề full tests, được cập nhật liên tục & sát đề thi thật
 • Sau 5 buổi này, các bạn có thể tự tin đăng kí đi thi TOEIC tại IIG