• American Voice là khóa học toàn diện 4 kĩ năng: Nghe, Phát âm + Nói, Đọc & Viết.
 • American Voice được thiết kế giúp cho bạn lấy lại nền tảng & tình yêu với tiếng Anh.
 • Sau khóa học, bạn có khả năng phát âm chuẩn tất cả các từ tiếng Anh, nghe hiểu & phản xạ tốt với giáo viên bản xứ trong12 chủ đề chuyên sâu

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phát âm

Luyện nghe

Luyện phản xạ nói

Ghi nhớ  từ vựng

Ngữ pháp cơ bản

Đọc & nghe (theo đề B1)

Thử thách luyện nói

– 41 âm Anh Mỹ

– Sau khóa học, có khả năng đọc đúng tất cả các từ tiếng Anh với bộ học liệu American Spoken English  & từ điển Oxford/ Cambridge

– Luyện nghe 12 tập phim Mỹ “Young Sheldon”

– 12 chủ đề trong sách“Active Listening (Basic)” được thiết kế độc quyền

 

– Phương pháp luyện ngữ điệu “Shadowing”

– Luyện nói hàng ngày (70 chủ đề thông dụng)

– Luyện phản xạ chuyên sâu với giáo viên bản xứ (12 chủ đề chuyên sâu)

– 8 công thức phản xạ nói nhanh (Speaking formulas)

 

Phương pháp học từ vựng theo cụm “Amazing Note”

– 6 chủ điểm ngữ pháp cơ bản

– Học ngữ pháp 100% qua audios & hội thoại

Đánh giá sự tiến bộ về kĩ năng nghe & nói với đề B1 Reading Listening

Tham gia 1 thử thách “Duet challenge” cuối khóa & nhận thưởng

 

 1. PHÁT ÂM
 • Học cách phát âm 41 âm Anh Mỹ

Với bộ học liệu chuẩn American Spoken English & từ điển Oxford / Cambridge, các bạn sẽ có khả năng đọc đúng tất cả các từ tiếng Anh. 41 âm Anh Mỹ bao gồm:

 • Nguyên âm (ví dụ: /ɪ/ – /iː/, /ʊ/ – /uː/)
 • Cặp phụ âm vô thanh – hữu thanh (ví dụ: /ʃ/ – /ʒ/, /tʃ/ – /dʒ/)
 • Các phụ âm không đi theo cặp (ví dụ: n – m – ŋ)
 • Các nguyên âm đôi trong tiếng Anh (ví dụ: /oʊ/ – /aʊ/)
 • Luyện thành thạo 8 kỹ thuật để nói tiếng Anh tự nhiên
  • Nối âm (linking sound)
  • Thể mạnh & thể nhẹ (Strong & weak form)
  • Cách chuyển /t/ => /d/ trong Anh Mỹ
  • Âm lướt (Schwa sound)
  • Trọng âm từ (Word stress)
  • Trọng âm câu (Sentence stress)
  • Ngữ điệu câu (Intonation)
  • Luyện cách ngắt câu (Chunking)
  • Cách nói ngắn gọn (Contraction)
 1. LUYỆN NGHE
 • Luyện nghe chuyên sâu với giáo trình Active Listening Basic (Self-introduction, Traveling, Hometown, Health, Daily routines,…)được thiết kế độc quyền bởi Amazing YOU
 • Luyện nghe & học từ vựng qua 12 tập phim Mỹ Young Sheldon
 1. LUYỆN PHẢN XẠ NÓI
 • Phương pháp luyện ngữ điệu nói “Shadowing”
 • Luyện tâp nói liên tục hàng ngày (70 chủ đề Speaking thông dụng)  Luyện phản xạ chuyên sâu với giáo viên bản xứ (12 chủ đề chuyên sâu)
 • Làm quen với các công thức để phản xạ nói nhanh (Speaking formulas):
   • Do you prefer A to B?
   • How has A changed?
   • How often do you do A?
   • What do you usually/normally do?
   • What do you like to do (in your spare time)?
   • How important is A?
   • What is the best time of the year to do A?
   • What would you like to try in the future?
 1. GHI NHỚ TỪ VỰNG

Phương pháp ghi nhớ từ vựng theo cụm độc quyền mang tên “Amazing Note”.

 1. NGỮ PHÁP CƠ BẢN (Học ngữ pháp 100% thông qua các bài hội thoại, không hề nhàm chán)

Luyện tập 6 chủ điểm ngữ pháp cơ bản: 

 • Hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn
 • Quá khứ đơn & quá khứ tiếp diễn
 • Hiện tại hoàn thành & Hiện tại hoàn thành
 • Tương lai đơn & tương lai gần
 • Câu bị động
 • To V & V-ing
 1. BÀI TEST B1 ĐÁNH GIÁ SỰ TIẾN BỘ

Làm 6 bài tests Reading & Listening khung B1 Châu Âu, để đánh giá sự tiến bộ theo tuần

II. CẤU TRÚC KHÓA HỌC (3 buổi/ tuần)

 

 

Học bài mới  với giáo viên Việt Nam

Thực hành nói 1 KÈM 1  với giáo viên bản xứ (đan xen)

Số buổi/khóa

15 buổi (120’ / buổi)

7 buổi  (30’/ buổi)

Số buổi / tuần

2 buổi/ tuần

1 buổi/ tuần

 

– Học phát âm & luyện nói phản xạ trong 12 chủ đề Speaking

– Được giáo viên chấm bài Reflection kĩ càng 

 

– Đội ngũ giáo viên bản xứ có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ TESOL

– Nhận được feedback kĩ càng về bài nói từ giáo viên bản xứ