Cấu trúc buổi học

 • 13 Buổi lý thuyết
 • 06 buổi thực hành với trợ giảng
 • 06 buổi luyện nói 1vs1 với Giáo viên bản xứ

Khóa học Phát âm Anh Mỹ – American Voice có :

 • 13 buổi lý thuyết, tập trung vào 3 nội dung chính: Luyện phát âm chuẩn 41 âm Anh Mỹ, Luyện nghe & phản xạ nói với 13 chủ đề giao tiếp 4 kĩ thuật luyện nói tự nhiên. Các bạn sẽ được luyện nghe chuyên sâu thông qua cuốn sách Active listeningshow truyền hình Mỹ “Young Sheldon”
 • 6 BUỔI SELF STUDY VỚI CÁC BẠN TRAVEL MATES

Luyện tập từ vựng & kĩ năng nói với các bạn trợ giảng (Travel Mates) & tham gia các hoạt động Free Talk luyện nói tiếng Anh tại quán cà phê

 • 6 BUỔI THỰC HÀNH “AMAZING TALK 1-1” VỚI GIÁO VIÊN BẢN XỨ

(CÓ BẰNG TESOL)

Mỗi tuần, các bạn sẽ được thực hành MỘT KÈM MỘT với một thầy cô bản xứ để luyện phản xạ nói với 2 topics đã học trong tuần

Giáo viên nước ngoài là các thầy cô có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL.

 

Nội dung khóa học 

 • Kĩ thuật nói chuẩn 41 âm Anh Mỹ
 • kỹ thuật nghe tiếng Anh
 • kĩ thuật luyện nói tự nhiên
 1.  Cách nói chuẩn41 âm Anh Mỹ

Các bạn sẽ được học cách phát âm 41 âm Anh Mỹ theo Giáo trình chuẩn American Spoken English & từ điển https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ với 4 loại âm (nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh)

  • Nguyên âm
  • Long ɑː – Flat æ – Short ʌ
  • Long ɔː – Short o ɑː
  • Short ə – Long ɜː
  • Short ɪ – Long iː
  • Short ʊ – Long uː
  • Cặp phụ âm vô thanh – hữu thanh
  • ʃ – ʒ
  • tʃ – dʒ
  • θ – ð
  • f – v
  • p – b
  • k – g
  • s – z
  • t – d
  • Các phụ âm không đi theo cặp
  • n, m, ŋ
  • l, r, w
  • j
  • Các nguyên âm đôi trong tiếng Anh
  • ɔɪ – eɪ – aɪ
  • oʊ – aʊ

 2. Học 5 kỹ thuật nghe tiếng Anh

– 3 cách nối âm (linking sound)

 • Nối giữa phụ âm – nguyên âm
 • Nối giữa phụ âm – phụ âm: T + Y, S + Y, D+Y, n, m, ŋ + ð
 • Nối giữa nguyên âm – nguyên âm

–  Thể mạnh & thể nhẹ của một từ (Strong & weak form)

 • And: ænd – ən
 • Can: kæn – kən
 • Him: hɪm – ɪm
 • Her: hɜːr – ər
 • Them: ðem – əm
 • Chuyển /t/ => /d/ trong Anh Mỹ
 • Nguyên âm – t – nguyên âm
 • Nguyên âm – r – t
 • Nguyên âm – t – l
 • Âm lướt (Schwa sound)
 • Word stress (trọng âm từ)

Giáo trình luyện nghe

 • Luyện nghe chuyên sâu giáo trình Active Listening Basic với 13 chủ đề giao tiếp cơ bản (Self-introduction, Hobbies, Hometown, Daily routines,…)
 • Luyện nghe & học từ vựng qua show truyền hình Mỹ Young Sheldon

3. Học 4 kĩ thuật luyện nói tự nhiên

– Trọng âm câu (Sentence stress)

– Ngữ điệu câu (Intonation)

– Luyện cách ngắt câu (Chunking)

– Luyện cách thể hiện cảm xúc tự nhiên (Emotional expressions)

Đặc biệt, các bạn sẽ được trang Phương pháp ghi nhớ từ vựng “Amazing Note”

=> Học từ vựng sẽ không còn là một trở ngại, với cuốn sổ thần thánh mang tên “Amazing Note”.