• Living Grammar là khóa học toàn diện 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc & Viết.
 • Living Grammar được thiết kế giúp cho bạn có khả năng sử dụng được 10 chủ đề ngữ pháp nói nâng cao & 10 công thức phản xạ nói nhanh (Speaking formulas)
 • Sau khóa học, bạn có khả năng phản xạ nói nhanh, đưa ra quan điểm & phản biện tiếng Anh với giáo viên bản xứ với16 chủ đề nói nâng cao

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Kĩ năng đưa ra quan điểm & phản biện tiếng Anh 

Luyện nghe

Luyện phản xạ nói

Ghi nhớ  từ vựng

Ngữ pháp nâng cao

Đọc & nghe (theo đề B1)

Thử thách luyện nói

– Học cách đưa ra quan điểm cá nhân 

– Đẩy mạnh kĩ năng phản biện tiếng Anh

 

– Luyện nghe qua 16 tập phim Mỹ “Young Sheldon”

– 16 chủ đề luyện trong sách Sách“Active Listening (Developing)”  

 

– Phương pháp luyện ngữ điệu

“Shadowing”

– Luyện nói hàng ngày (70 chủ đề)

– Luyện phản xạ chuyên sâu với giáo viên bản xứ (16 chủ đề)

– 10 công thức phản xạ nói nhanh (Speaking formulas)

– Phương pháp học từ vựng theo cụm “Amazing Note”

– 10 chủ điểm ngữ pháp nâng cao 

– Học cách áp dụng ngữ pháp nâng cao vào văn nói 

– Học ngữ pháp 100% qua audios 

– Đánh giá sự tiến bộ theo tuần với đề B1 Reading & Listening 

– Tham gia 2 thử thách giữa khóa & cuối khóa

 

 1. NGỮ PHÁP NÂNG CAO (10 CHỦ ĐIỂM)

Áp dụng 10 chủ điểm ngữ pháp nâng cao vào kĩ năng Speaking:

 • Collocations (Từ vựng theo cụm), Phrasal verbs (Cụm động từ) & Idioms (Thành ngữ)
 • Discourse markers (Từ nối)
 • Relative Clause (Mệnh đề quan hệ)
 • Narrative tenses (Kể chuyện trong quá khứ)
 • Past modals (Khuyết thiếu phân từ)
 • Hedging Language (Cách nói giảm nhẹ)
 • Conditionals (Các loại câu điều kiện 0,1,2,3 & mixed)
 • The passive (Thể bị động)
 • Adverb clauses (Mệnh đề trạng từ)
 • Reported speech & Noun Clause (Câu gián tiếp & Mệnh đề danh từ)
 1. LUYỆN NGHE
 • Luyện nghe chuyên sâu giáo trình Active Listening Basic (16 chủ đề nói nâng cao: Technology, Communication, Healthy lifestyle,…) được thiết kế độc quyền bởi Amazing YOU
 • Luyện nghe & học từ vựng qua 16 tập phim Mỹ Young Sheldon
 1. LUYỆN PHẢN XẠ NÓI

Học cách đưa ra quan điểm cá nhân & phản biện tiếng Anh thông qua 10 Công thức nói nhanh (Speaking formulas)

 • Do you (verb)?
 • What is / are the most popular … in your country?
 • Did you (verb) as a child?
 • Do you prefer A or B?
 • What kind of (noun) do you (verb)?
 • What are the difference between A and B?
 • What are the pros and cons of…?
 • What are the reasons for…?
 • Should people do…?
 • Is… always good for…?
 1. GHI NHỚ TỪ VỰNG 
  • Phương pháp ghi nhớ từ vựng theo cụm độc quyền mang tên “Amazing Note”.
 2. 8 BÀI TEST B1 ĐÁNH GIÁ SỰ TIẾN BỘ

Làm 8 bài tests Reading & Listening khung B1 Châu Âu, để đánh giá sự tiến bộ theo tuần 

II. CẤU TRÚC KHÓA HỌC (3 buổi/ tuần)

 

Học bài mới 

với giáo viên Việt Nam

Thực hành nói 1 KÈM 1 

với giáo viên bản xứ (đan xen)

Số buổi/khóa

19 buổi (120’ / buổi)

9 buổi  (30’/ buổi)

Số buổi / tuần

2 buổi/ tuần

1 buổi/ tuần

 

– Làm quen với 10 công thức phản xạ nói nâng cao (Speaking formulas)

– Tăng cường kĩ năng phản xạ tiếng

Anh

– Học cách đưa quan điểm cá nhân & phản biện tiếng Anh

– Đội ngũ giáo viên bản xứ có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ

TESOL

– Nhận được feedback kĩ càng về bài nói từ giáo viên bản xứ