• Native speaking là khóa học được giảng dạy 100% bởi giáo viên bản xứ có bằng TESOL
  • Native speaking được thiết kế giúp cho bạn nghe & nói, phản xạ tiếng Anh tự nhiên
  • Sau khóa học, bạn có khả năng nghe hiểu thành thục, phản xạ nói nhanh, đưa ra quan điểm & phản biện tiếng Anh với giáo viên bản xứ với 16 chủ đề nói nâng cao

 

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nghe hiểu  

 

Luyện phản xạ nói thành thục

Kĩ năng đưa ra quan điểm

& phản biện tiếng Anh

Ghi nhớ  từ vựng

Thử thách luyện nói

– Luyện nghe hiểu liên tục với 25 buổi học cùng giáo viên bản xứ

 

– Liên tục được tương tác hỏi đáp với giáo viên bản xứ trong buổi học

– Thử thách kéo dài câu trả lời liền mạch trong 2’

– Luyện phản xạ với 40 Topics giao tiếp thông dụng

– Trong buổi học, giáo viên bản xứ sẽ chia lớp thành các nhóm để tranh luận & đưa ra quan điểm cá nhân của mình

– Mỗi học viên đều có cơ hội để bảo vệ luận điểm riêng

– Phương pháp học từ vựng theo cụm “Amazing Note”

– Tham gia 2 thử thách giữa khóa & cuối khóa

 

II. CẤU TRÚC KHÓA HỌC (3 buổi/ tuần)

 

Học bài mới với giáo viên bản xứ

Thực hành nói 1 kèm1 với giáo viên bản xứ 

Số buổi/khóa

17 buổi (90’ / buổi)

8 buổi  (30’/ buổi)

Số buổi / tuần

2 buổi/ tuần

1 buổi/ tuần

 

– Liên tục được tương tác hỏi đáp với giáo viên bản xứ trong buổi học

– Thử thách kéo dài câu trả lời liền mạch trong 2’

– Trong buổi học, giáo viên bản xứ sẽ chia lớp thành các nhóm để tranh luận & đưa ra quan điểm cá nhân của mình

– Đội ngũ giáo viên bản xứ có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ TESOL

– Nhận được feedback kĩ càng về bài nói từ giáo viên bản xứ